نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

 

 

ردیف

نام نام خانواد گی

شماره تماس

آدرس واحد صنفی

اصغر تیمورنژاد         09361309612  لاهو                 
کیوان تقوی         09111965137  کردیچال           
منصور علیجانی       09111964360  حسنکیف بازار چه     
محمد صداقت       09367365157  حسنکیف         
مهران گل کوهی     09126333202  بازارچه          
کلثوم زحمتکش     09364368086  حسنکیف      
فرهاد حسنی مقدم   09125162543  ولبال         
شهرام غرایاق زندی      09368637958  کردی چال      
بنفشه شیرازی       01152625291  مکاء           
10  میلاد فروزش       09384138284  حسنکیف       
11  رضا جعفر پور       09390770530  حسنکیف          
12  مصطفی سلیمانپور  09111958505  مکا         
13  منصور غلیجانی     09119956875  لاهو        
14  لیلا مقدم     09305917588 بازارچه       
15  محمدعلی جعفرصالحی  09113962513  حسنکیف    
 16 آرش عباسیان     09372185305  حسنکیف     
17  بلال مددپور       09119924672  بازارچه    
18  اشرف قربانی     09358125862  مکاء     
19  مریم رهبر     09378229177  مکاء    
20  سیده عاطیه نور اشرف الدین 09113929249 اجابیت      
21  شهرزاد انگورج تقوی       09111923018 لاهو         
22  توران چلاجور محمدی    09111958872  لاهو         
23  ستاره حکیمی   09363789021 حسنکیف     
24  سید قاسم میر نصرالهی   09113931254 ولبال       
25  میلاد پولادی       09111965479 مکاء        
26  جانعلی سردارنژاد      09113937942 بازارچه     
27  سید کمال خامسی     09111958748 واحد         
28  مصطفی محسن سلطانی   0939710557  ولبال         
29  احمد خواجوند پور    09111964251  پی قلعه        
30  هاشم کاظمی         09305924403 حسنکیف        
31  سیروس عسگریان     09111925071 حسنکیف    
32  سعید سلطانمرادی     09112929671  حسنکیف    
33  حسین حسنژاد    09375503305 ولبال      
34  حامد میار      09390666076 لاهو       
35  مراد خوشبخت      09119919001 لاهو         
36  قاسم محمد زاده           09113923688 اویجدان    
37  ضربعلی دلفانی     09393926380 بازارچه       
38  شهریار هرسنی    09351415884 حسنکیف      
39  سید حسین خیابانی مقدم     09123913085 مکا           
40  علی شرج       بازارچه      
41  محمد سنایی   09126769405 حسنکیف   
42  علی پسندی     09111943104 لاهو        
43  بنفشه شیرازی      01152625291 مکا      
44  شفیقه سلیمی     09113923389 مکاء          
45  طاهره صمدی   09111966233 رودبارک    
46  فریدون  حسنزاده     09121050779 طائب کلا     
47  سید عقیل خامسی      09111959058 طائب کلا      
48  امیر عباس امینی     09354161118 حسنکیف    
49  نوراله  طاهری     09113938898 بازارچه        
50  محرم علی محمد زاده    09111914037 بازارچه        
51  حسین دلفان     09111959961 بازارچه        
52  سنایی           پیشنبور       
53  شهرام نوروزی      09399435402       لاهو      
54  کبری قره باغی      09123497190 حسنکیف       
55  هاشم کاظمی        09305924403  حسنکیف      
56  وجیه کریمی       09901662109   لش سر     
57  فاطمه رضاپور ارباستان     09017678351  کردیچال      
58  حامد زندی         09113938109  کردیچال        
59   سیده سلماز فتالی    09117847249  چلاجور         
60  مرمر سنائی        09123252309  اویجدان         
61  مصطفی سلیمانپور       09111958505  مکاء          
62  رمضان شریفیان           09305057391  کردیچال         
63  قربانعلی عسگریان        09111943133  حسن کیف       
64  فرخ لقا الکائی                  
65  معصومه نیاستی         09370303319 حسنکیف        
66  سیده عاطیه نور اشرف الدین         09113929249 اجابیت        
67  فرهاد حسنی مقدم       09125162543 ولبال        
68  سمانه دلفانی        09119956813  مکارود      
69  شهرام تلوکانی         09119956491 واحد      
70 سودابه آهنگریان       09111954007 کردیچال     
71 میلاد فروزش       09384138284 خیابان مدرس  
72 شهریار هرسنی     09351415884 کلاردشت بلوار پاسداران
73 کامل یزدان پور      09113935294 روبروی  سپاه  
74 سهیل طاهری       09359022477 دوراهی گرکپس
75 روح پرور طهماسبی      09382457714 پیشنبور      
76