نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

 

 

 

نام نام خانوادگی

شماره تماس

آدرس واحد صنفی

1-زیبا طاهری                          

09111959024

حسنکیف خیابان امام

2-فرخعلی فرجامی                  

09111958597

بازارچه شهرداری

3-حسن فریار                          

01152625646

حسنکیف خیابان امام

4-کیخسرو قنبری                     

09124393447

بازارچه شهرداری

5-احمد طاهری                       

09111923103

حسنکیف خیابان امام

6-حسین زمانی                       

09113933818

بازارچه بعثت

7-نیکنام عسگریان                    

09113962463

بازارچه شهرداری

8-ربیع دلفانی                         

09111933922

بازارچه بعثت

9-کریم زند کریمی                    

09111912816

کردیچال

10-عبدالواحد افتخاریپور              

09133574575

حسنکیف خیابان امام

11-ذبیع اله دلفانی                   

09111959497

مکارود جاده اصلی

12-سید اسلام میر چراغی         

09111964623

بازارچه شهرداری

13-محمد طاهر عباسیان            

09113943846

ابتدای جاده عباس آباد

14-سید حسین میر معصومی      

01152623172

مکاء جنب دادگستری

15-عباس گل عین                   

09370012915

حسنکیف

16-فرامرز معصومی                   

09111911766           

حسنکیف -گرکپس

17-سید نور خامسی                

09113968232         

واحد

18-درویشعلی دلفانی               

09113917584        

اویجدان

19-محمد رضا نور افشان            

 

09153316862          حسنکیف               

20-سید میلاد مشعشعی          

09111901176         کرد محله