نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

1-آجیل و خشکبار فروشی(خرده)

2- خرده فروشی برنج

3-خرده فروشی آرد و غلات

4-خرده فروشی فرآورده های لبنی

5-خواربار فروشی

6-سوپر مواد غذایی

7-خرده فروشی داروهای گیاهی(برای مصرف انسانی)

8-خرده فروشی کود.سم وداروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزی

9-خرده فروشی کاه و علوفه حیوانات

10-خرده فروشی بذرهای گیاهیو دانه های روغنی

11-خرده فروشی انواع ریسمان-اسفنج-زغال چوب

12عمده فروشی خوراک دام

13-عمده فروشی آشامیدنی ها

14-عمده فروشی مواد و محصولات غذایی بصورت نمایندگی و پخش آن