نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

 

شرایط تمدید پروانه کسب
1-گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداختی بدهی مالیاتی قطعی شده.
2- داشتن کارت معاینه بهداشتی دارای اعتبار زمانی.(برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی.آشامیدنی.آرایشی و بهداشتی)
3- رضایت نامه محضری شرکاء (در صورتی که رضایت نامه قبلی منقضی یا باطل شده باشد) مبنی بر موافقت با تمدید پروانه کسب (برای مشارکتهای مدنی)
تبصره-رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی  فی مابین شرکاء اعم از حقیقی و حقوقی بعد از تمدید پروانه کسب بعهده مراجع ذی صلاح قضایی می باشد.
4-تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. در صورت ثبت هر نوع تغییرات در شرکت.
(برای اشخاص حقوقی)
5-گواهی گذراندن دورهای آموزشی مرتبط از سوی مرکز آموزش اصناف و یا آموزش مورد تایید کمیسیون نظارت.