نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

 

 

نام و نام خانوادگی : سید علی اکبر اسعدی 

سمت: رئیس اتحادیه 

 تحصیلات : لیسانس مدیریت


 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : نادر ازوجی 

سمت: نایب رئس اول   

 تحصیلات : دیپلم

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : موسی جهانگیری

سمت: نایب رئیس دوم  

 تحصیلات : دیپلم

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مجید رستمی فر

سمت: دبیر خانه

تحصیلات : دیپلم

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : میثم جعفرپور

سمت: خزانه دار 

 تحصیلات : دانشجوی حساب داری

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :رامین رجب زاده

سمت: بازرس اتحادیه   

 تحصیلات : دیپلم